Tuesday, 20 October 2015

SVI OBLICI I VRSTE KVARCA



Gorski kristal  je samo jedna vrsta kvarca a ima ih još, npr. roze kvarc, čađavac, plavi kvarc, žuti kvarc, zeleni kvarc, crveni kvarc. Kvarc je mineral koji ima ima mnoge forme i oblike, neki komadi su providni a neki mutni, neki imaju jedan špic a drugi opet dva ili više, pa je prema tome podeljen u nekoliko vrsta:

Kvarc duše
Ovo ime je dato vrsti kvarca koja potiče sa Tibeta. Ovakav kristal obično ima dva ili više vrhova i jedno mat vlakno koje prolazi kroz njega i ta nit se naziva duša. Stoga se i ovakav oblik kvarca naziva ''kristal duše''.
Kristal duše poseduje visoki nivo spiritualnosti i naročito je snažan kod svih vidova meditacije i molitvi. Smatra se da je ovaj kvarc povezan sa nekim od spiritualnih identiteta koji nas mogu voditi putem produhovljenja.

Samoobnavljajući kvarc
Ovaj kvarc koji se sam regeneriše prepoznaje se po mnogobrojnoj baznoj kristalizaciji zahvaljujući kojoj je sposoban da se sam od sebe obnovi.

Svoju snagu samoizlečenja prenosi na onog koji ga koristi. On šalje poruku svakoj ćeliji u našem organizmu pozitivno delujući na nju a naročito je efikasan u svom uticaju na ćelije malignog tumora.

Kvarc sa nitima turmalina
Ovakva vrsta kvarca je veoma snažan zaštitnik od zračenja kompjutera, TV-a i drugih električnih aparata koji imaju negativno zračenje. Turmalinu se na ovaj način povećava snaga koju mu daje gorski kristal. Ovaj kvarc, takođe, pomaže nam da izađemo iz teškog perioda života i otpočnemo novu etapu na zdravoj osnovi.

Kvarc sa dva kraja
Ovakav kvarc  ima špiceve sa obe strane što mu omogućava da energija cirkuliše u dva smera i tako omogućava brzo razrešenje energetskih blokada.
Prilikom meditacije povećava komunikaciju sa kvarcem generatorom. Ovakav kvarc je snažno sredstvo u lečenju eteričkih povreda.
Odličan je za rad u telepatiji i lečenju na daljinu.

Kvarc kugla
Energija koja zrači iz ovakvog oblika kvarc, takozvane sfere, je i snažna i nežna u isto vreme, delujući na sve što se nalazi u okolini.
Gorski kristal kugla

Čađavi kvarc kugla

Rozekvarc kugla

Kvarc katedrala
Ovakav oblik kvarca je sastavljen iz više delova koji nisu rastavljeni već su sastavni deo osnovnog kvarca. Kvarc katedrala nas povezuje sa majkom zemljom i svim njenim tajnama. Polazeći od srčane čakre, pomaže nam da ispoljimo sve svoje duboko skrivene osobine.

Kvarc pratilac
Njegov oblik je specifičan. Izgleda kao da na leđima jednog, većeg kristala leži drugi, zalepljen kristal . Ovaj kvarc je odličan saputnik u teškim  momentima u životu.
Gorski kristal pratilac

Čađavi kvarc pratilac

Kvarc druza
Ovo je naziv za gomilu kvarca koja ima mnogobrojne vrhove. Ovaj kvarc je sposoban da se sam prečišćava kao i da čisti okolinu u kojoj se nalazi. Zbog toga se koristi za čišćenje drugih kristala kao i prostora. U prostoriji u kojoj se nalazi podiže se nivo vibracije energije pa se zato izbegava njegovo držanje u spavaćim sobama jer previše aktivna energija nije dobra za spavanje.
Gorski kristal druza

Čađavi kvarc druza


Fantom kvarc
U periodu stvaranja ovog kristala, u jednom momentu on je prestao sa rastom pa su se na njemu naslagale druge čestice pre nego što je ponovo počeo da raste. Tako izgleda kao da je u kristalu još jedan kristal. On može biti različitih boja u zavisnosti od zarobljenih čestica.
Kvarc fantom predstavlja dete koje je u nama i koje bi trebalo sačuvati u sebi.
Svaku novu etapu u životu bi trebalo pratiti ovim kvarcem jer nam daje snagu da upravljamo sopstvenim životom. Pomaže nam da upoznamo sami sebe i otkrijemo ko smo a ne šta bi trebalo da budemo. U isto vreme pomaže rađanje sopstvenog ''ja'', što predstavlja novi korak u spiritualnom razvoju.
Kvarc fantom razvija telepatiju i ojačava snagu lečenja na daljinu. Pomaže u lečenju zavisnosti od droge, alkohola i duvana.
Gorski kristal fantom
Gorski kristal fantom











Fantom kvarc pratilac
Gorski kristal fantom
Gorski kristal fantom, primer kako
različite čestice daju različite oblike fantoma
Gorski kristal fantom, prelepi primerak
zelenog fantoma unutar gorskog kristala
Jagoda kvarc fantom

Zeleni fantom kvarc
Redak zlatno-crveni anđeoski fantom kvarc

Kvarc laser
Ovakav kvarc je vrlo tanak i špicast i snažno umnožava energiju kristalima u terapiji. Zbog toga što poseduje veliku snagu mora se koristiti sa puno pažnje i poštovanja.
Gorski kristal laser

Rozekvarc laser

Upotrebljava se u akupunkturi i u slučaju da postoji rasipanje energije tela. Stvara zaštitni omotač oko osobe koja ga nosi. Puni čakre tako što se njime prave spiralni pokreti, u smeru kretanja kazajke na satu, iznad svake čakre. U svrhu terapije najčešće se koriste laser gorski kristali.

Plavi kvarc

Ovaj kvarc je, zbog svoje boje, efikasan na grlenoj čakri i pomaže povećanje komunikacije. Na timusu ojačava imunološki sistem, tako da se savetuje kod jako ozbiljnih bolesti jer pomaže organizmu da pronađe sopstvenu snagu i da se sam izleči. Dobar je zaštitnik od prirodnih elektromagnetnih talasa. 
Plavi kvarc



0 comments:

Post a Comment